Belépés

Cirike.hu

FőoldalHírekKeresésOldalakPartnerekRegisztrációBelépés

Cirike

Videók

MP3

MLM

Oldalaim

Fórum

Vendégkönyv

Idézetek

Elérhetőség

Veronica A - Schoffstall

"Egy idő után megtanulod a finom különbségtételt a kézfogás és az önfeladás között.

És megtanulod, hogy a vonzalom nem azonos a szerelemmel

és a társaság a biztonsággal.

És kezded megérteni, hogy a csók nem pecsét és a bók nem esküszó.

És hozzászoksz, hogy emelt fővel és nyitott szemmel fogadd a vereséget, a felnőtt méltóságával, nem pedig a gyermek kétségbeesésével.

És belejössz, hogy minden tervedet a mára alapozd ,

mert a holnap talaja túl ingatag ehhez.

Egy idő után kitapasztalod, hogy még a

napsugár is éget, ha túl sokáig ér.

Műveld hát saját kertecskédet,

magad ékesítsd fel a lelked,

ne mástól várd, hogy virágot hozzon neked.

És tanuld meg, hogy valóban nagyon sokat kibírsz.

Hogy valóban erős vagy.

És valóban értékes. "


Olyan furcsák vagyunk mi emberek,

a lelkünk sír, az ajkunk nevet.

Azt hisszük egymásról boldog talán-

s irigykedünk egy-egy vidám szaván.

Azt hisszük ha a másik szeme ragyog,

Gondolatai tiszták, szabadok.

S nem vesszük észre, dehogy vesszük észre,

Hogy könnyei égnek csillogó szemében…

Különösek vagyunk mi emberek,

A lelkünk sír, s az ajkunk nevet.

Hazugság az egész életünk,

Hisz akkor is sírunk, amikor nevetünk.

A szeretetről

"Szeretetet lehet adni és kapni. Csak egyet nem lehet: szeretetet
zsarolni. S ezt legtöbbször nem tudják azok a szegények és
szerencsétlenek, akik szeretetre éhesek.
Nyilvánvaló, hogy vagy szeret az ember, vagy szeretik: ezt a
váltóáramot a természet kérlelhetetlen következetességgel szervezte meg.
Az összhang legtökéletesebb és legszerencsésebb formája, mikor az egyik
különösebb lázadozás nélkül tűri, hogy a másik szeresse. A természet
végül is kegyes: igaz, soha nem adja meg, hogy az szeressen, akitől ezt
reméljük, de módot ad arra, hogy korlátlanul szeressük azt is, aki
bennünket nem szeret. Csak egyre nem ad módot: hogy könyörgéssel,
váddal, támadással vagy esdekléssel mástól szeretetet zsaroljunk. Még
gyöngédséget és szenvedélyt is lehet zsarolni, de a szeretet szuverén."

/Márai Sándor: Füves könyv/

"A vágy abból él, amit remél, s attól hal meg, amit elér... "

"Egyszer. Minidg csak egyszer. Mindig először,mindig utoljára. Nem a törvényt keresni. Szabadnak lenni.Nem alkalmazkodni. Elhatározni. Nem a megszokás. A váratlan. A kaland. A veszély. A kockázat. A bátorság... A küszöbön állni. Folytonos átlépésben lenni. Élve meghalni, meghalva élni.Aki ezt elérte, szabad.És ha szabad, belátja, hogy nem érdemes mást, csak a legtöbbet."

Hamvas Béla

"A szerelem nem a másik emberben van, hanem bennünk. Mi ébresztjük fel magunkban. De ahhoz, hogy felébreszthessük, szükségünk van a másikra. Az életnek csak akkor van értelme, ha van kivel megosztani az érzéseinket. "

"Mindenhol jó, de legjobb útközben. Amíg készülünk az álmunk megvalósítására. Az álom beteljesülésekor érzett öröm meg se közelíti az álomért való küzdelem örömét."

"Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. "

"Aki meg akar tenni valamit, talál rá módot, aki nem, az talál kifogást."

mert

"Senki sem tud végigmenni az úton, de ne feküdjünk le rögtön az elején. Köteles vagy addig haladni előre, amíg csak telik az erődből, jutalmul: minden megtett lépés dicséri jellemed."

ámbár

"Vágyaid mutatják legpontosabban ki vagy."

és

"Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak. Egyszerűen csak szeress, és fontos leszel."

mert

"Aki boldog könnyen boldogít másokat is, mi csurogjon az olyan forrásból, mely maga is száraz?"

mivel

"A szemet-szemért küzdelemben végül mindenki megvakul."

ezért

"Sohase mond: "elveszítettem" semmiről; mond: "visszaadtam."

mégis

"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye!"

Dolgozz úgy, mintha nem lenne szükséged pénzre.
Szeress úgy, mintha sohasem bántottak volna meg.
Táncolj úgy, mintha senki sem nézné.
Énekelj úgy, mintha senki sem hallgatná.
Élj úgy, mintha a földi paradicsomban volnál.

Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.

Mahatma Gandhi

"Az emberek nagy része beszél az állatokhoz, de nagyon kevés hallgatja meg, hogy mit mondanak"

(Benjamin Hof)


A pácban mindenki benne van.

A tükör

Hiúság és önzés

Az ember, mondják, egyéb természeti lényektől abban különbözik, hogy önző. A megállapítás rossz. Minden lény az Sőt: Az ember,mintha kevésbé volna önző, mint az állat. Persze, nem azért, mert jobb, hanem azért, mert ostobább. Inkább így: azért, mert az állat egoizmusa józan és éber. Még jobban: mert ez az önzés objektív.Az ember, is azt akarja, hogy amit tesz, hasznára legyen. De: „csak egészen kevés embernek van ahhoz, hogy önző legyen, elég esze”.Az ember, egoizmusa, be kell ismerni, alig hasznos. Miért? Mert nem józan és éber, vagyis mert: szubjektív.

Az ember, az egyéb természeti lényektől nem abban különbözik, hogy önző, hanem abban, hogy szubjektív.az állati egoizmus tárgyilagos annyira, hogy még azt is el lehet róla mondani: ez az érdektelenség nélkül való önzés. Érdek nélkül az, mert: személytelen. És ez a személyességaz ember természetes önzésének is árt. Ostoba ahhoz, hogy igazán önző lehessen. Ébersége és józansága ebben az érdekeltségben kialszik. Semmi sem érdekli önmagán kívül. „Csak az iránt van érzékem, ami én magam vagyok”, mondja egy francia költő.Az ember, nem hasznát akarja, hanem önmagát. Ezért nem tárgyilagos. A par excellence humanum nem az önzés, hanem: a hiúság. A világ: tükör.

Csak önmagát akarja és kívánja látni s ezért csak önmagát tudja látni. az ég kék; de ez a kék ő maga. Ha valakit megszeret, önmagának egy kigondolt változatát szereti. Nem a világot látja, hanem saját képeit. Nem a valósággal áll vonatkozásban, hanem önmagával. Tükör előtt van és ott él.

A tükör nem egyéb, mint a világgal szemben fölvett álláshelyek szöge.az állat úgy érzi, hogy önmagát a dolgok közé teszi, énjét a világba belehelyezi. Sokkal inkább a világból ki sem veszi, hanem ott hagyja. Ezért az állat világa: a környezet.Az ember,világa: a tükör. Mert önmagát a dolgok közül kiemelte, s úgy áll, hogy amikor a világra néz, a pillantás sugara megtörik és visszaverődik a dolgok felületéről. Ezért látja Az ember,a dolgok helyett mindig önmagát. az állat objektivitása nem más, mint az objektíven fölvett magatartás;Az ember, szubjektivitása pedig az a ferde szög, amelyben a világgal szemben áll. Amit ebből a szögből láthat, az csak önmagának visszaverődött képe lehet.Az ember, világhelyzete: a tükör.

A maszk

Könnyen lehet arra gondolni, hogyAz ember, a tükör szögét azért választotta, mert erről a helyről többet lát. Azzal, hogy nem a világot, hanem önmagát nézi és nem is tud mást látni, mint saját magát, esetleg mélyebbre lát s távlata nagyobb és gazdagabb. Talán így jobb: innen az igazabbat és a nagyobbat látja. Nem így van.

A tükör éppen az, hogy szemét olyasmire vetette, amiről a világban egyetlen lény sem tud semmit. az egész természet el van takarva önmaga elől. Senki sem nézhet saját szemébe. De a tükör nem Az ember, szembenézése önmagával. Ellenkezőleg. A lény akkor látja magát, ha a világban helyesen, tárgyilagosan, józanul helyezkedett el. Akkor látja magát, ha nem látja magát. Mert akkor van egyenes szögben. Akkor áll a középpontban. Ez a természetes lények kozmikus beágyazottsága: tisztán és igazan látnak a világra s ezért látják ugyanúgy önmagukat is.

A tükör ferde szög s amit megmutat, nem is az én, hanem a maszk. A maszk se nem az Én, se nem a Te. NemAz ember, és nem a világ. A kettő között van, de nem egyenes vonalban, hanem ferdén elhelyezve, a megtört vonal irányában. De a tükörben nem az a baj, hogy hamis, hanem, hogy impotens. Vagyis: nem azért impotens, mert hamis, hanem azért hamis, mert impotens.

Azt mondják: „igazat is lehet hazudni”. Mert az, amit Az ember, kimond, csak akkor igaz, ha kinyitja. Bármit mondjak, ha ezzel elrejtem magam, hazudok. Igazat is fel tudok használni arra, hogy számomra burok legyen. Ha most Az ember,azt mondja: a hazugságot is fel lehet használni arra, hogy vele hazudjak, akkor tudom, hogy mi a maszk.

A hiúság nem az emberre magára vonatkozik, hanem a maszkra. Mindenki tudja, hogy Az ember, csak akkor van, ha a maszk eltűnik. A maszk azonban drága - drágább, mintAz ember, Mert Az ember, ingyen van, a maszkért fizetni kell. Ingyen? - Igen: hangsúlytalanul, egyszerűen, tisztán és józanul. Fizetni kell? - Igen: a hangsúlytalanságot, egyszerűséget, tisztaságot, józanságot fel kell adni. Ezért drágább a maszk és ezért kell. Mert sokba kerül. Előkelőbb, hamisabb, játékosabb, gazdagabb, megtévesztőbb. Ez az, amit a maszk igazságának hívnak. A maszk igazsága nem arra vonatkozik, amit elmond, mert amit elmond, az hamis; hanem arra, amit takar, mert az igazat takarja.

A tükör összetörik

az áll tükör előtt, aki nem képes mást látni, mint önmagát. De nem önmagát látja, hanem a maszkot. Mert a tükör nem igazat hazudik, hanem hazugot.

A maszk pedig nem az isten, hanem a bálvány. Ezért az emberi sors, amely végül is nem egyéb, mint a szerves élet lejátszódása az isteni síkban és térben, éppen az ellenkező irányba ér, mint ahová elindult. A hiúság nem istenülés, hanem éppen a fordítottja. A maszk a bálvány, a hamis isten. A teljes istenlátszat, vagyis a teljes emberi. De mi az emberi? - az a magatartás, amely kiemelte magát a dolgok természetes rendjéből s ezért egyedül marad és szubjektív. Ezért a par excellence humanum a hiúság. A hiúságbanAz ember,felveszi az istenülés minden látszatát, de itt minden látszat marad és maszk. az istenség képe az istenség nélkül: a bálvány. És ez a tükörben levő maszk, ami az emberre visszanéz.

A hiúság nem a hiúságban bukik meg, hanem egy fokkal mélyebben. A tükör megmarad. Mindig a maszkot mutatja és fogja mutatni. És aki a tükörbe néz, mindig azt fogja látni, amit lát. Ez a világrendben levő irtózatos irónia: hagyja, hogy a dolgok és az emberek azok legyenek, amik, és mindenki azt a sorsot élje, amit választ. Nem figyelmeztet és nem javít. Súlyosabbat tesz: meghagy mindenkit abban a helyzetben, amelyben nem veszi észre, mikor tűnik el lába alól a talaj. Az ember,nem a hiúságban bukik meg, hanem a maga iránt elfoglalt álláspont valódiságában. Nem abban, amire vonatkozik, hanem eggyel mélyebben: nem abban válik hamissá, amit szemtől szembe lát és látni vél, hanem abban, hogy minek tartja azt, amit lát. Ezért arra, hogy Az ember, hiú, sohasem fog rájönni hiúságból. Aki azt mondja, nem vagyok hiú, saját hiúságát nem is érintette, csak letakarta, vagyis hazudott. És ezAz ember, nem hiúságában lepleződik le és inog meg, mert a világ hagyja, hogy tovább is a tükörbe nézzen annyit és úgy, ahogy akar, és hogy hazudjon. A világ a maszkot az emberről sohasem szedi le. A maszkkal együtt kell összetörnie, a maszkban és a maszkon kell megsemmisülnie. az összetörés nem a maszkot éri, hanem azt, ami a maszk mögött van: az igazat. Mert az igaz választotta a hazugságot. Nem az válik semmivé, ami az arcot eltakarta, hanem az arc, ami el van takarva. S ez újra a maszk igazsága: a maszk igaz marad; tovább hazudik. Még akkor is, ha mögötte már nincsen semmi.

Lehet úgy állni, hogy a sugarak ne törjenek meg és ne verődjenek vissza? Úgy, hogy a pillantás egyenesen áthatoljon a téren s elérje azt, amire irányul? Úgy, hogy Az ember,keresztüllásson a tükrön? Mi a lehetősége annak, hogyAz ember, át- és keresztüllásson, s szeme sugara ne önmaga visszaverődött maszkját, hanem a világot érje? Össze kell törni a tükröt?

Ismét és utoljára: a maszk igazsága. Minden megmarad annak, ami volt és ami. Az ember, világhelyzete csak egyetlen esetben változik: akkor állhat egyenes szögben és tud a dolgok közé lépni tisztán, ha összetöri, de nem a tükröt, hanem azt, ami a tükörben van: a bálványt. Azért igaz a maszk, mert az igazság rajta múlik. A világot csak akkor látni, ha Az ember,istent lát és nem bálványt. Ezért írja Montaigne: „il faut oster le masque aussi bien des choses que personnes” - az emberek és a dolgok álarcát le kell venni

Gabriel Garcia Marquez 13 jótanácsa Az élethez:

1. Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért aki én vagyok melletted.
2. Senki sem érdemli meg a könnyeidet, aki pedig megérdemli Az nem fog sírásra késztetni.
3. Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, Az még nem jelenti, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével.
4. Az igaz barát a kezedet fogja és a szívedet simítja.
5. Akkor a legelviselhetetlenebb valaki hiánya amikor melletted ül és tudod, hogy sosem lehet a tiéd.
6. Sose felejts el mosolyogni. Még akkor sem, amikor szomorú vagy.Lehet, hogy valaki beleszeret a mosolyodba.
7. Lehet,hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelentheted magát a világot.
8. Ne vesztegesd idődet arra, aki nem tart téged érdemesnek arra, hogy veled töltse.
9. A sors talán azt akarja, hogy sok nem megfelelő emberrel találkozz mielőtt megismered Az igazit, hogy mikor ez megtörténik igazán hálás legyél érte.
10. Ne sírj,mert vége lett! Mosolyogj mert megtörtént.
11. Mindig lesznek emberek, akik meg fognak bántani, tehát nem szabad feladnod a hitet. Csak légy óvatos!
12. Légy jobb ember , és tudd, hogy ki vagy, mielőtt valaki ujjal találkozol, akitől azt reméled, hogy ismer téged.
13. Ne küzdj túl erősen. A legjobb dolgok váratlanul történnek.


Azélet himnusza

Az élet Az egyetlen esély, vedd komolyan!
Az élet szépség, csodáld meg!
Az élet boldogság, ízleld!
Azélet álom, tedd valósággá!
Azélet kihívás, fogadd el!
Az élet kötelesség, teljesítsd!
Az élet játék, játszd!
Az élet vagyon, használd fel!
Az élet szeretet, add át magad!
Az élet titok, fejtsd meg!
Az élet ígéret, teljesítsd!
Az élet szomorúság, győzd le!
Azélet dal, énekeld!
Azélet küzdelem, harcold meg!
Az élet kaland, vállald!
Az élet jutalom érdemeld ki!
Az élet élet - éljed!

Kalkuttai Teréz anya


"Nehéz dolog a helyes középutat eltalálni: a szívet megkeményíteni Az életre, és puhán tartani a szeretetre."

/Jeremias Gotthelf/


"A mosolyát megszokod, a szemét megszokod, a jó dolgait lassan mind-mind megszokod, a számodra rosszak pedig egyre inkább üvölteni fognak Az arcodba. "

Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi leszek, és annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába.

'Ha az isten neked teremtette, az ördög talicskán tolja eléd.'

Felhasználói név
Jelszó


Zene: Be/Ki


Kedvencekhez 47010 - Drága autók

Kedvencekhez 26704 - Bugatti Veyron

Roy


Google PageRank
developed by Centrumnet Systems